Uguni spļaujošais putns Kurzemes pilī

Ar šo nelielo materiālu Aliens.lv vēlas aizsākt dažādu cilvēku stāstīto par neparastām lietām, kas ar viņiem pašiem gadījušās, vai kas tapušas viņiem zināmas, bet gadījušās ar citiem. Folklora, tā sacīt...

"Kad es biju dikti maziņš - kādi 10 gadi - laikam pat mazāk, mans vectēvs Ansis Neilands pastāstīja interesantu gadījumu no savas bērnības. Viņš stāstīja, ka laikos, kad vācu baroni bija aizmukuši no kādas savas pils Kurzemes pusē [domājams,  I Pasaules kara / Brīvības cīņu laikā - red.], neatminos no kuras īsti [vectēvs pili esot nosaucis, bet atstāstītājs vārdu neatceras - red.], viņi kā puikas gājuši to apskatīt.
Pils pagalmā bijis liels būris, kurā bijis gandrīz cilvēka auguma putns, kas spļāvis uguni."

Stāstījis Dagnis Neilands, 38 g.v.
pēc sava vectēva Anša Neilanda, dzīvojis Sabilē, Ventspils ielā, vārdiem.
Pierakstījis Vilnis Strods, 2014.gada 17.maijā.