Aliens

Pieslēgties Reģistrācija

Pieslēgties

Lietotājvārds *
Parole *
Atcerēties

Izveidot profilu

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Vārds *
Lietotājvārds *
Parole *
Parole pārbaudei *
E-pasts *
E-pasts pārbaudei *
Captcha *

Izdevniecība "Apvārsnis" piedāvā

Enki un pasaules kārtība

Par poēmu. Pati garākā un labāk saglabājusies šumeru poēma no visiem tai laikā radītajiem darbiem, kuri nonākuši līdz mūsdienām. Tā sastāv no 470 rindām, 375 no kurām ir labi saglabājušās. Diemžēl sadauzītas ir 50 pirmās rindas.

Saturs. Poēmā tiek slavināts dievs Enki, tā darbi, aprakstīta tā radniecība ar galveno dievu Anu, tā tēvu, ar Ninti, tā māsu, un brāli Enlilu. Pēcāk vārdu ņem pats Enki, kurš vēsta par savu izcelšanos uz zemes. Vēl vēlāk no trešās personas tiek stāstīts par vadoņa darbiem.

Kad es tuvojos Zemei,
tur bija lieli plūdi.
Kad es tuvojos tās zaļajām pļavām,
pēc manas pavēles tika
sakrautas zemes kaudzes un pakalni.
Es būvēju sev namu tīrā vietā.
Savu namu –
tā ēna pletās pār
čūsku purvu...
Karpa tajā māja ar asti
īsajā zālē. 

Viņš iezīmēja purvāju,
ielaida tajā karpas un citas zivis,
viņš iezīmēja niedru biezokni,
iestādīja tur niedres un zaļu zāli.
Enbilulu, kanālu uzraugam,
Viņš nodeva atbildību par
purvājiem.
Viņam, kurš izmeta tīklus, ka neviena zivs
no tiem nevarēja izbēgt,
no kura cilpas nespēja izvairīties neviens putns,
Enki uzlika atbildību par zivīm
un putniem
Enkimdu, kurš pārzināja grāvjus un dīķus,
Enki uzlika atbildību par grāvjiem
un dīķiem.
Kullam, zemes ķieģeļu meistaram,
Enki uzlika atbildību par formām un ķieģeļiem.  

---------------------------------

Par poēmu. Pati garākā un labāk saglabājusies šumeru poēma no visiem tai laikā radītajiem darbiem, kuri nonākuši līdz mūsdienām. Tā sastāv no 470 rindām, 375 no kurām ir labi saglabājušās. Diemžēl sadauzītas ir 50 pirmās rindas.
Šo mītu var uzskatīt par Visuma radīšamas mīta Enuma Eliš turpinājumu uz Zemes.

Saturs. Poēmā tiek slavināts dievs Enki, tā darbi, aprakstīta tā radniecība ar galveno dievu Anu, tā tēvu, ar Ninti, tā māsu, un brāli Enlilu. Pēcāk vārdu ņem pats Enki, kurš vēsta par savu izcelšanos uz zemes. Vēl vēlāk no trešās personas tiek stāstīts par vadoņa darbiem.

 


Enki un pasaules kārtība.

1-16 Visdižais debesu un zemes kungs, pašpārliecinātais,
tu, tēvs Enki ( “zemes valdnieks,” esamības spēju me (šumeru me vai ñe [ŋɛ], vai akadiešu parşu, mes, maes - pārstāv jebko, kas dod spēku vai esamību visos civilizācijas aspektos ( gan apliecinošu, gan noliedzošu ); tie ir dievu likumi, būtība, kas nosaka civilizāciju, attiecības starp cilvēci un dieviem. Civilizācijas iedibinājumu zīmes. Saistīts ar vēlāko akadiešu Likteņu Plākšņu jēdzienu, pasaules valdnieka vara, kas nosaka visus likteņus) pārvaldnieks, Anu dēls, Eia, Ea),
buļļa izraisītais, savvaļas buļļa iedzemdinātais,
Enlila ( arī Ellil, šumeru “vējš,” viens no šumeru augstākajiem dieviem, Nipūras aizbildnis, An un Zemes dieves Ki dēls, atdalījis debesis no zemes ), Dižā Kalna, lolotais,-
svētā valdnieka An ( akadiešu Anu, debesu dievs, viens no trim galvenajiem šumeru dieviem; An ir arī dieva jēdziena zīme šumeru rakstībā ) mīlētais,
mes koka ( torņveida koks, Enki stādīts Abzu okeāna pazemes ( par pazemi ir uzskatīta arī vieta, kur saule nakti pazūd ) pasaulē, kura galotne sniedzas debesīs, viņpasaules gaismas bāka ) stādītājs Abzu ( akadiešu Apsu, arī Engurra, no Ab=ūdens un Zu=tāliene, bezgalība, no kuras kondensējies saldūdens, vīrišķais pirmsākums, arī dzīvības pirmcēlonis, pirmatnējā stihija, arī pazemes saldūdens okeāns ar ieeju no Eridu pilsētas, lietu būtību – me glabātuve ),
tu, kas pacelies pār visām zemēm;
dižais pūķi, kurš apmeties Eridug ( šumeru Eridu, “varenā vieta”, ap 5400. g.pr.Kr. dibināta šumeru pilsēta ),
kura ēna klāj debesis un zemi,
vīna koku birzis, kas plešas pār Zemi,
Enki, tu, kungs pār neskaitāmiem Anuna ( arī Anunnaki, An dēli, viena no divām ( otra – igigi ) debesu dievu grupām, kopskaitā 7 vai 50, vai 600 ) dieviem,
Nudimmud ( cits Enki vārds ),
E-kuras ( “kalna nams,” Enlila templis Nippūrā ) varenais, debess un zemes stipriniek!

Tavs dižais mājoklis ir dibināts Abzu, dižajā debesu un zemes enkurvietā.
Enki, ar vienu tavu acu skatu pietiek, lai satrauktu kalnu sirdi;
kur vien ir dzimuši sumbri, kur ir dzimuši brieži, kur ir dzimuši kalnu āži, kur dzimušas savvaļas kazas, pļavās ……, ieplakās pakalnu sirdī, zaļajās ……
cilvēka neapmeklētās,
tu esi vērsis savu skatu uz Zemes sirdi kā uz halhal niedri.

17-31 Tu, dienu skaitītājs un mēnešu licējs to mājokļos, lai saliktu gadus un lai pakļautu saliktos gadus lēmēju sapulcei, kura lemj par dienu sakārtošanu:
tēvs Enki, tu esi sapulcēto ļaužu valdnieks.
Tev tikai jāpaver mute, lai jebkas ieviestos daudzkārt un vairumā.
Tavi zari ……
zaļi ar saviem augļiem ……, ……
dara godu dieviem.
……
tā mežos ir kā sprogains tērps.
Dieva aitas un dievas jēri dara godu …….
Kad ……
iekopti lauki, ……
uzkrās labības kūļus un gubas.
……
te ir eļļa, te ir piens, sagādāts aitu un govju aplokos.
Aitu gans dzied jauki savu vienkāršo dziesmu, govju gans pavada dienu, šūpojot savas (krējuma?) ķērnes.
To ražojumi varētu pagodināt vēlās brokastis dievu lielajā ēdamzālē.

32-37 Tavi vārdi pilda jauna cilvēka sirdi ar sparu, tā ka tas badās kā dižragu bullis pa pagalmu.
Tavs vārds dāvā jaukumu jaunas sievietes galvai, tā ka ļaudis savās apmetnēs to apbrīnā vēro.
2 rindas neskaidras

38-47 Enlils, Dižais Kalns, ir uzdevis tev ielīksmot kungu un pārvaldnieku sirdis un vēl tiem labu.
Enki, tu pārticības kungs, viedības kungs, kungs, An iemīļotais, Eridug rota, tas, kurš rīko un lemj, kurš izprot likteņa lēmumus: tu aizver dienas ……, un liec mēnešiem iet pa to mājokļiem.
Tu nogāz ……, tu esi izplatījis to skaitu.
Tu ļauj cilvēkiem mājot to mītnēs ……., tu ļauj tiem sekot to ganam …….
2 rindas neskaidras

50-51 Tu novērs ieročus no viņu mājām ……,
tu dari ļaudis drošus to mājokļos …….

52-60 Kad tēvs Enki iziet apsētā laukā, tad laba sēkla uzdīgst.
Kad Nudimmuds iziet pie labas grūsnas avs, dzims labi jēri; kad viņš iziet pie vaislīgas govs, dzims labs teļš; Kad viņš iziet pie labas grūsnas kazas, dzims labi kazlēni.
Kad tu izej iekoptā laukā, labi diedzējošā laukā, varēsi uzkrāt kūļus un gubas augstākā vietā.
Kad tu izej izkaltušā Zemes apvidū,
2 rindas trūkst, vai ir neskaidras

61-80 Enki, Abzu valdnieks, pamatoti slavē sevi savā dižumā:
“Mans tēvs, debesu un zemes valdnieks, ir darījis mani izcilu debesīs un uz zemes.
Mans vecākais brālis, visu zemju valdnieks, ir savācis visas dievišķās spējas ( me ) un licis man rokā.
Es atnesu mākslas un prasmes no E-kuras, Enlila mājokļa, uz manu AbzuEridugā.
Es esmu laba sēkla no savvaļas buļļa, es esmu An pirmdzimtais. .
Es esmu varena vētra, kas ceļas pār varenu zemi, es esmu Zemes dižais kungs.
Es esmu lugals(vecāko padomes izvēlēts vadonis, karavadonis) visu vadoņu vidū, visu svešo zemju tēvs.
Es esmu dievu lielais brālis, es nesu pārticību līdz pilnībai.
Es esmu debess un zemes zīmogu glabātājs.
Es esmu visu svešo zemju viedība un saprāts. Ar An, An dienās, es pārraugu taisnīgumu.
Ar Enlilu, raugoties pār zemēm ( viedības kalnā ), es nosaku labus likteņus.
Viņš licis man rokās likteņu lemšanu “Vietā, kur saule aust.”
Mani mīl Nintuda ( arī Nintu, dievu māte, cilvēku radītāja ).
Ninhursajas ( arī Ninhursaga, “mežainā kalna valdniece” ) mani ir nosaukusi labā vārdā.
Es esmu Anuna dievu vadonis.
Es esmu radīts kā svētā An pirmdzimtais dēls.”

81-83 Pēc tam, kad kungs bija pasludinājis savu dižumu, kad dižais princis bija sevi cildinājis, tad stāvēja tur Anuna dievi lūgsnā un lūgšanā:

84-85 “Lai slavēts Enki, visslavenais kungs, kurš pārvalda visas mākslas un prasmes, kurš lemj!”

86-88 Augstas līksmes stāvoklī Enki, Abzu valdnieks, atkal pamatoti slavē sevi savā dižumā: “Es esmu kungs, Es esmu tas, kura vārds ir uzticams, Es esmu tas, kurš izcils visā.”

89-99 “Pēc mana rīkojuma ir būvēti aitu aploki, govju aploki ir tikuši iežogoti.
Kad es tuvojos debesīm, no tām līst pārpilnības lietus.
Kad es tuvojos zemei, ir augsti plūdi.
Kad es tuvojos zaļām pļavām, uz vienu manu vārdu tur sakrājas kūļi un gubas.
Esmu uzcēlis mājokli, svētnīcu šķīstā vietā un nosaucis labā vārdā.
Esmu uzcēlis savu Abzu, svētnīcu, ……, un noteicis labu likteni tai.
Mana mājokļa ēna plešas pār ……
dīķis.
Pie mana mājpokļa starp saldām zālēm šaudās suhur karpas un eštub (ectub) karpas (sazāni) plunkšķina astes zemajā gizi niedrājā.
Čiepst savās lizdās mazie putni.”

100-122 “Kungi ……
man.
Es esmu Enki!
Tie stāv manā priekšā, slavējot mani.
Abgalu ( Abgal, Abgallu, akadiešu Apkallu, jūras nezvēri, no “ab” – ūdens, “gal“- liels un “lu” - cilvēks; sargājoši gari, Enki pavadoņi, pastāvoši kopš laiku sākuma, pirms plūdiem, parasti aprakstīti kā spārnoti cilvēki, daži ar cilvēka galvām, citi ar ērgļa, vai ar zivs ķermeni; cēlušies Abzu. Arī septiņi šumeru viedie, Enki pavadošas dievības. Tās uzpeld no Abzu saldūdeņiem un tiek aprakstītas kā zivs-cilvēki. ) priesteri un ierēdņi ( abrig ), kuri ……
stāv manā priekšā ……
tālās dienās.
Enkum ( iespējams, Enki kalpi ) radījumu un ninkum ( iespējams, Enki kalpi ) radījumu kalpotāji nokārto …….
Tie iztīra man upi, tie ……
man svētnīcas iekārtojumu.
Manā Abzu, skandina man svētas dziesmas un noslēpumainus vārdus.
Mana laiva “Tronis” ( magur? – zivs, spējīga elpot gaisu un pārvietoties pa sauszemi ), “Abzu briedis,” vadā mani tur lieliski.
Tā strauji slīd man caur lielajām niedrēm, kur nolemju es, tā paklausa man.
Vēzienu saucēji vada airu vilcienus nevainojamā saskaņā.
Jaukas dziesmas man dzied, radot mundru noskaņu uz upes.
Nijir-sig ( Nimgirsig ), manas laivas kapteinis, tur manu zelta zizli.
Es esmu Enki!
Viņš komandē manu laivu “Abzu briedis.”
Es esmu kungs!
Es ceļošu!
Es esmu Enki!
Es došos tālāk pa manu Zemi!
Es, kungs, kurš nosaka likteņus, ……,”
4 rindas neskaidras

123-130 “Es apbrīnošu tās zaļās ciedras.
Lai Meluhas ( Etiopija?, Indas lejtece? ), Maganas ( Ēģipte?, Omāna? ) un Dilmunas ( Tilmuna, neskarta, skaidra, šķīsta un gaiša zeme bez slimībām un nāves. Varbūt Bahreina Persijas līcī. Ir līdzība ar bībeles Ēdeni. Tur pēc plūdiem apmeties Ziusudra jeb Utnapišti ) zemes lūkojas uz mani, uz Enki.
Lai Dilmunas laivas tiek piekrautas (?) baļķiem.
Lai Maganas laivas tiek piekrautas debesu augstumā.
Lai Meluhas magilum laivas pārvadā zeltu un sudrabu un nes to uz Nibru ( Nipūra, Enlila E-kura pilsēta ) tempļa Enlilam, visu zemju valdniekam.”

131-133 Viņš dāvāja lopus tiem, kam nav pilsētu, kam nav māju, Martu ( semītu klejotāji ) klejotājiem.

134-139 Anuna dievi sirsnīgi vērsās pie dižā prinča, kurš ceļo pa savu Zemi: “Kungam, kurš brauc ar dižu spēku, skaidru spēku, kurš pārvalda dižus spēkus, neskaitāmus spēkus, vispārākos visos debesu un zemes plašumos, kurš ir Eridugā, svētajā vietā, viscienījamākajā vietā,saņēmis vispārākos spēkus ( saules disku? ), Enki, debesu un zemes kungam — slava!”

140-161 Visi kungi un vadoņi, Eridugas skandētāji-priesteri un linā tērptie Šumeras priesteri veic Abzu šķīstīšanas ritus dižajam princim, kurš ir ieradies savā zemē; par tēvu Enki tie stāv sardzē svētajā vietā, viscienījamākajā vietā.
Tie ……
istabas ……, tie ……
izvietojumus, tie šķīsta dižo Abzu svētnīcu …….
Tie ienes augstu kadiķi, šķīstu koku.
Tie sasauc svēto …..
lielajā mūzikas telpā ……
Enki.
Prasmīgi tie uzbūvē Eridugas galvenās kāpnes Dieva Piestātnē.
Tie sagatavo svēto uzga svētnīcu, kur viņi teic nebeidzamas lūgsnas.
7 rindas trūkst, vai ir neskaidras

162-165 Enki, ……
strīdoties savā starpā, un suhurmak karpas šaudās starp saldām zālēm, turklāt cīnoties savā starpā par dižo princi.
Ektub karpas plunkšķina astes zemajā gizi niedrājā.

166-181 Abzu kungs un dižais vadonis izdod norādījumus uz “Abzu brieža” klāja
… dižo zīmi, kas uzslieta Abzu, kas nodrošina aizsardzību, tās ēna plešas pār visu zemi un atspirdzina ļaudis, galveno pamatu (?), stabu, kas novietots ……
dumbrājs, kas paceļas augstu pār visām citām zemēm.
Cildenais zemju vadonis, Enlila dēls, tur savā rokā svēto laivas kārti, Abzu rotātu mes koku, un kurš vispārākās spējas ir saņēmis Eridugā, svētajā vietā, viscienījamākajā vietā.
Varonis lepni paceļ savu galvu uz Abzu.
6 rindas trūkst vai ir neskaidras

182-187 Sirsirs ( babiloniešu un akadiešu jūrnieku dievs ) ……, laivas bocmanis, ……
kunga laivu.
Nijir-sig ( Nimgirsig ), laivas kapteinis, tur kunga svēto zizli.
Piecdesmit pazemes ūdeņu dievības, lahama ( Abzu ūdens stihijas demoni ) sirsnīgi runā ar viņu.
Airēšanas tempa saucēji, kā debesu gamgam putni, …….

188-191 Bezbailīgais valdnieks, tēvs Enki ……
Zemē.
Labklājība bija radīta, lai uzplaukst debesīs un uz zemes dēļ dižā prinča, kurš ierodas uz Zemes.
Enki noteica tās likteni:

192-209 “Šumera, Dižais Kalns, debess un zemes valsts, līksmi nesoša, cilvēkiem spējas ( me ) dāvājoša no saullēkta līdz saulrietam: tavas spējas ir augstākās spējas, neaizskaramas, un tava sirds ir sarežģīta un neizdibināma.
Kā pašas debesis tavs neaptraipītais radošais spēks (?), ar kādu var dzimt arī dievi, ir neaizsniedzams.
Dzemdinot valdniekus, kas valkā pienācīgu diadēmu, dzemdinot valdniekus, kas valkā kroni uz savām galvām – tavs kungs, cienīgais kungs, sēž ar valdnieku An pie An troņa.
Tavs valdnieks, Dižais Kalns, tēvs Enlils, visu zemju tēvs, atbalsta tevi neaptverami (?) kā ciedras koks.
Anuna, dižie dievi, ir pieņēmuši mājokļus pie tevis, un ēd savu barību tavās giguna svētnīcās ar to kokiem.
Saimniek Šumera, lai tiek būvēti tavi aitu aploki un tavi liellopi vairojas,
lai tavi giguna skar debesis.
Lai tavi nevainojamie tempļi sasniedz debesis.
Lai Anunas noteic likteņus tavā apvidū.”

210-211 Tad viņš devās uz Urimas ( šumeru Ura, kopš 5.g.t.pr.Kr., Mēness dieva Nannas aizbildnībā ) svētnīcu.
Enki, Abzu kungs, noteica tās likteni:

212-218 “Pilsēta, kam ir viss, kas pienākas, ūdeņu apskalotā!
Spēcīgs bullis, pārpilnības altāris, kas pārvar kalnus, paceļoties kā klintis, kā hakur ciprešu mežs ar plašu paēnu, pašapzinīga!
Lai tavas nevainojamās spējas ( me ) tiek pareizi vērstas.
Dižais Kalns Enlils ir nosaucis tavu vārdu dižu debesīs un uz zemes.
Pilsēta, kuras likteni noteicis Enki, Urimas svētnīca, tu pacelsies augstu uz debesīm!”

219-220 Tad viņš devās uz Meluhas zemi.
Enki, Abzu kungs, noteica tās likteni:

221-237 “Melnā zeme, lai tavi koki ir diži koki, lai tavi meži ir kalnieņu mes koku meži!
Sēdekļi, no tiem darināti, rotās karaļu pilis!
Lai tavas niedres ir dižas niedres, lai tās ……!
Lai tavi varoņi ……
tos kaujaslaukā kā ieročus!
Lai tavi buļļi ir diži buļļi, lai tie ir kalnienes buļļi!
Lai to baurošana ir savvaļas kalnu buļļu baurošana!
Lai dievu dižās spējas ( me ) tiek tev darītas nevainojamas!
Lai kalnu fazāni nēsā serdolika ( saules akmens, kameols ) bārdas!
Lai visi tavi putni ir pāvi!
Lai to kliedzieni priecē valdnieka pilis!
Lai viss tavs sudrabs ir zelts!
Lai viss tavs varš ir alvas bronza!
Zeme, lai visi tavi īpašumi ir bagātīgi!
Lai tavi ļaudis ……!
Lai tavi vīri iet kā buļļi pret saviem biedriem!”
2 rindas nav skaidras

238-247 Viņš iztīrīja un šķīstīja Dilmunas zemi .
Viņš uzlika Ninsikilai ( Nin-Hur-Sanga, Ninhursanga arī Ninmaha, Nintu, Ninsikil, Mama/Mami, Aruru – Kalnienes dieve, Mātišķības dieve ) aizgādnību pār to.
Viņš deva ……
zivju ikriem, ēda tās ……
zivis, dāvātās palmas iekoptā zemē, ēda tās dateles.
……
Elama un Marhaši ( Marhaci, Maharaši ) …….
……
iznīcināt …….
Enlila ar spēku apveltītais valdnieks sagrāva to mājas, nojauca (?) to sienas.
Viņš aiznesa viņu sudrabu un lazurītu, to dārgumus, Enlilam, visu zemju valdniekam, uz Nibru ( Nipūru ).

248-249 Enki dāvāja lopus tiem, kam nav pilsētu, kam nav māju, Martu klejotājiem.

250-266 Kad viņš bija novērsis savu skatu no turienes, kad Enki bija pacēlis savas acis viņpus Eifratai, viņš stāvēja kā nevaldāms bullis,
pacēla savu peni, izšļāca un pildīja Tigru ar plūstošu ūdeni.
Viņš bija kā pēc sava teļa maurojoša savvaļas govs savvaļas zālēs, skorpionu apsēstā govju aplokā.
Tigra ……
pie viņa kā pie nevaldāma buļļa sāniem.
Ar sava peņa pacelšanu viņš nesa kāzu dāvanu.
Ielīksmoja Tigru tās sirdī kā dižens savvaļas bullis, kad dzemdinājis …….
Tā nesa ūdeni, plūstošu ūdeni patiesi; tās vīns būs salds.
Tā nesa miežus, raibos miežus patiesi; tos ēdīs cilvēki.
Tā pildīja E-kuru, Enlila māju, ar visa veida lietām.
Enlils bija priecīgs ar Enki, un Nibru bij līksma.
Kungs uzlika diadēmu par varas zīmi, viņš uzlika pienācīgu kroni kā valdnieka zīmi, izkāpjot uz zemes ar kreiso kāju.
Pārpilnībā tam uzplauka zeme.

267-273 Enki, likteņu kungs, Enki, Abzu valdnieks,
tam visam nolika par aizbildni to, kurš tur zizli labajā rokā, to, kurš ar valdonīgu muti pakļauj pārbaudei Tigras unEifratas iznīcinošo spēku, kamēr pārticība plūst no pils kā eļļa – Enbilulu ( upju un kanālu dievs,”tas, kurš zin ūdens noslēpumus,” arī Epadun – “kungs, kurš apslaka lauku,” kurš zin vissmalkāko zemes ģeometriju, Enbilulugugal – “pārpilnības, bagātības un bagātīgas labības kungs,” spēks, kas pārrauga visu augošo, un Hegal – “kurš dod bagātus lietus pār plašo zemi un augus cilvēku pārtikai” ), ūdensceļu pārraugu.

274-277 Viņš izsauca dumbrājus un deva tiem dažādas karpu sugas, viņš runāja uz niedrājiem un dāvāja tiem vecas un jaunas niedru audzes.
2 rindas trūkst

278-284 Viņš meta izaicinājmu …….
tam visam nolika par aizbildni to, no kura tīkliem neglābjas neviena zivs, to, no kura slazdiem neglābjas neviena dzīva radība, to, no kura putnu tīkliem neglābjas neviens putns,
1 rinda neskaidra
– ……, kurš mīl zivis.

285-298 Kungs iekārtoja svētnīcu, svēto svētnīcu, kuras iekārtojums ir rūpīgi izstrādāts.
Viņš iekārtoja svētnīcu jūrā, svēto svētnīcu, kuras iekārtojums ir rūpīgi izstrādāts.
Svētnīca, kuras iekārtojums ir vīta pīne, ir pāri saprašanai.
Svētnīcas novietojums ir pēc Pegaza (the Field) zvaigznāja, svētās augšējās svētnīcas novietojums ir pagriezts pret Kraukļa (Corvus, Chariot, Ningirsu) zvaigznāju.
Tās šausminošais neparastums ir kāpjoši viļņi, tās dižums ir baiss.
Anuna dievi neiedrošinās tai tuvoties.
……
lai uzmundrinātu to sirdis, pils līksmo.
Anuna dievi ar lūgsnām un lūgumiem stāv malā.
E-engurā (Abzu) tie ierīko Enki, kungam, dižu altāri …….
Dižais princis …….
……
jūras pelikāns.
1 rinda neskaidra

299-308 Viņš pildīja E-kuru, Enlila mājokli, ar visa veida labumiem.
Enlils bija priecīgs ar Enki, un Nibru bij līksma.
Enki tam visam nolika par aizbildni, pār jūras plašumiem, to, kura uzstāda buras ……
svētajā svētnīcā, kura mudina uz dzimumsakariem ……, ……
pār šausmīgi augstiem apakšzemes ūdeņu plūdiem, šausminoši viļņi, jūras uzplūdi ……, kas nāk no ……, Siraras ( Persijas līča aizbildne ) kundzi, ……
– Nanše ( pareģojumu un sapņu tulkotāja dieviete, zivju un putnu dieve. Pazemes pārcēlāja Ur-šanabi sieva. Tās vārda rakstība ietver zivs zīmi ).

309-31 Viņš izsauca lietu no debesīm.
Viņš ……
kā peldošus mākoņus.
Viņš darīja ……
kas paceļas pie apvāršņa.
Viņš pārvērta pakalnus par laukiem …….
Enki tam visam nolika par aizbildni to, kurš jāj uz dižām vētrām, kurš uzbrūk ar liesmojošām bultām, svēto aizšautni, kas aizšķēršļo ieeju debesu iekšienē ( sirdī ), An dēlu, debesu un zemes kanālu pārraugu ( gugalu ) — Iškuru ( Ickur, akadiešu Adad, pērkona un vētras dievs, “mežonīgais niknuma dievs” ), pārticības nesēju, An dēlu.

318-325 Viņš iekārtoja arklus, iejūgus un pajūgus.
Dižais princis Enki dāvāja ragainus vēršus, kas seko ……, viņš pavēra svētās vagas un lika miežiem augt iekoptos laukos.
Enki tam nolika par aizbildni kungu, kurš valkā diadēmu, augsto līdzenumu rotu, īstenotāju, Enlila zemkopi — Enkimdu, atbildīgo par grāvjiem un dambjiem.

326-334 Kungs izsauca iekoptus laukus un dāvāja tiem raibus miežus.
Enki lika aunazirņiem, lēcām un ……
augt.
Viņš sakrāva kaudzēs agros, raibos un innuha ( innuba ) miežus.
Enki vairoja kūļus un kaudzes, un ar Enlila palīdzību viņš cēla ļaužu pārticību.
Enki tam visam nolika par aizbildni to, kuras galva un augums ir plankumains, kuras seju klāj sīrups, kundzi, kura mudina uz dzimumsakaru, Zemes spēku, melngalvju dzīvību – Ašnanu ( Acnan, labības dieve ), visas pasaules īsto maizi.

335-340 Dižais princis uzsēja kapli un iekārtoja ķieģeļu veidnes.
Viņš bagātināja ( agarīnu )……
kā vērtīgu eļļu.
Enki tam nolika par aizbildni to, kura šaurasmens kaplis ir līķēdāja čūska, kas ……, kura ķieģeļu veidne ir kā pamatīga izkultu graudu kaudze avīm – Kulla (dievība, kas atbild par tādiem rīkiem kā smailkaplis, kaplis, ķieģeļu veidne), kurš ……
Zemei ķieģeļus.

341-348 Viņš sasēja stiegras un saskaņoja tās ar pamatiem un ar sapulces spēka palīdzību viņš plānoja ēku un veica šķīstīšanas ritus.
Dižais princis izlika pamatus un salika ķieģeļus.
Enki tam visam nolika par aizbildni to, kura pamati, reiz likti, nesēžas, kura krietnās ēkas, reiz uzceltas, nesabrūk (?), kuru velves sniedzas debesu sirdī kā varavīksne — Mušdamma ( Mucdama, dievība, kas atbild par māju celtniecību ), Enlila galveno celtnieku.

349-357 Viņš pacēla svēto kroni pār augstienes līdzenumu.
Viņš piestiprināja lazurīta bārdu augstajam līdzenumam un uzlika tam lazurīta galvassegu.
Viņš darīja šo lielisko vietu nevainojamu ar zālēm un augiem pārpilnībā.
Viņš vairoja augstienes dzīvniekus līdz pienācīgai pakāpei, viņš vairoja kalnu āžus un savvaļas kazas ganībās un lika tiem pāroties.
Enki tam nolika par aizbildni varoni, kurš ir augstienes kronis, kurš ir apvidus valdnieks, augstienes dižais lauva, muskuļotais, lielais Enlila dūšīgais spēks — Šakkanu ( Cakkan, arī Sumukan – dievība, kas atbildīga par kalnu ieleju dzīvniekiem. Tērpts zvērādās vai kails ), klinšu valdnieku.

358-367 Tas būvēja aitu aplokus, veica to tīrīšanu, darināja govju aplokus, dāvāja viņiem labākos taukus un krējumu un nesa baudu dievu ēdamtelpās.
Tas lika augstienei, kas radīta zālēm un augiem, sasniegt pārticību.
Enki tam visam nolika par aizbildni valdnieku, krietno E-anas ( Eanna, Urukas galvenais templis, An un Inannas ( “debesu valdniece” ) templis ) apgādnieku, An draugu, jaunā Suen ( akadiešu Sin, Suen, šumeru Nanna, “gaismeklis,” šumeru Mēness dievs, Enlila un Ninlilas Šamaša un Ištaras tēvs. Radīts pazemē, uznests debesīs ) iemīļoto znotu, svētās Inanas, kundzes, dižu spēju ( me ) dāmas, kura atļauj dzimumsakarus Kulabas atvērtajos laukumos, laulāto draugu, — Dumuzidu ( Dumuzi, akadiešu Tammuz, “īstais Abzu dēls,” mirstoša un augšāmceļošās dievība, saistīta ar gadskārtām ) -ucumgal-ana ( debesu ušumgals, pūķis, liels šņācošs radījums, liela čūska, ķirzaka ), An draugu.

368-380 Tas pildīja E-kuru, Enlila mājokli, ar īpašumiem.
Enlils bija priecīgs ar Enki, un Nibru bij līksma.
Tas iezīmēja robežas un nostiprināja robežakmeņus.
Anuna dieviem Enki pilsētās uzcēla mājokļus un laukos ierīkoja apstrādājamus zemesgabalus.
Enki visām debesīm un zemei nolika par aizbildni varoni, bulli, kurš nikni baurodams nāk no hacur meža, jauno Utu ( “gaišais, starojošais, diena,” šumeru saules dievs, akadiešu Šamaš ), uzvaroši, bezbailīgi, diženi stāvošo bulli, Dižās Pilsētas ( pazemes apzīmējums ) tēvu, austrumu svētā An dižo vēstnesi, tiesnesi, kurš izpēta dievu spriedumus, ar lazurīta bārdu, kura paceļas no apvāršņa uz svētajām debesīm — Utu, Ningalas ( “lielā kundze,” Nannas Nikkala ) sieva, Sīrijā dēlu.

381-386 Viņš savērpa virvi no šķiedrām, un piemēroja to burām (?).
Enki lieliski pilnveidoja sievietes uzdevumu.
Enki un ļaudīm ……
suluhu tērpos.
Enki tam nolika par aizbildni pils cieņu, valdnieka godu – Uttu ( audēju dieve ), apzinīgo sievieti, kluso.

387-390 Tad, vienīgā bez uzdevumiem, dižā debesu sieviete,
Inana, kurai nebija nekādu uzdevumu — Inana iegāja, lai apciemotu savu tēvu Enki viņa mājā, raudot un sūdzoties viņam:

391-394 “Enlils ir licis tavās rokās apstiprināt Anunu, dižo dievu, uzdevumus.
Kāpēc esi izturējies pret mani kā pret izņēmumu?
Esmu svētā Inana — kur ir mana pārraudzība?”

395-402 ″Aruru, Enlila māsa, Nintud, dzemdību pavēlniece, saņems svētos dzemdību ķieģeļus kā savu priekšrocību.
Viņa aiznesīs nabas saišu nazi, īpašās smiltis un lakšus, kazu ķiplokus.
Viņa saņems sila-jara bļodu ( kurā liek placentu ) no caurspīdīga lazurīta.
Viņa aiznesīs svēto apsvētīto ala trauku.
Zemes bērnu pieņēmēja tā būs!
Valdnieku un kungu dzimšana būs viņas rokās.”

403-405 “Mana izcilā māsa, svētā Nininsina ( dieve dziedniece, An meita, tās templis Urā ir Dilmunas nams ), saņems kuba ( cuba ) akmeņa dārglietas.
Viņa būs An saimniece.
Stāvēs tā blakus An un runās ar viņu, kad gribēs.”

406-411 “Mana izcilā māsa, svētā Ninmuga ( sieviešu dzimumorgānu dieve, viena no dievēm, kuras palīdzējušas cilvēka radīšanā ), saņems zelta kaltu un sudraba graviera griezni.
Tā aiznesīs savu lielo krama antasura nazi.
Būs viņa Zemes metālu amatniece.
Lieliskas diadēmas pielāgošana, kad dzimis valdnieks, un kronēšana ar kroni, kad kungs ir dzimis, būs viņas rokās.”

412-417 “Mana izcilā māsa, svētā Nisaba ( Nidaba, ražas, vēlāk pārrakstītāju un zinātņu dieve ), saņems mērkārti.
Lazurīta lente karāsies pār tās plecu.
Viņa pasludinās visas dižās spējas ( me ).
Viņa nospraudīs robežas un iezīmēs tās.
Zemes rakstvede būs viņa.
Dievu mielastu ēdienkartes noteikšana būs viņas rokās.”

418-421 “Nanše ( Nance, zivju un putnu dieve ), cēlā dāma, kas tur savas kājas uz svētā pelikāna, būs jūras zivju pārraudze.
Tā būs atbildīga par tīkamu zivju un gardu putnu apstiprināšanu nogādāšanai no šejienes uz Nibru tās tēvam Enlilam.”

422-423 “Bet kāpēc esi izturējies pret mani kā pret izņēmumu?
Esmu svētā Inana — kur ir mana pārraudzība?”

424-436 Enki atbildēja savai meitai, svētajai Inanai: “Kā es esmu noniecinājis tevi?
Dieviete, kā es esmu noniecinājis tevi?
Kā varu celt tavu vērtību?
Jaunava Inana, kā esmu noniecinājis tevi?
Kā varu celt tavu vērtību?
Es likšu tev runāt kā sievietei ar jauku balsi.
Es likšu tev aiziet …….
Es segšu ……
ar tērpu.
Es likšu samainīt vietām tā labo pusi ar kreiso pusi.
Es ietērpšu tevi sievietes spēka tērpos.
Es likšu sievietes runu tavā mutē.
Vārpstiņu un matadatu es likšu tavās rokās.
Es ……
tavām sievietes rotām.
Es novēlēšu tev zizli un spieķi, ar gana nūju tiem blakām.”

437-444 “Jaunava Inana, kā esmu noniecinājis tevi?
Kā varu celt tavu vērtību?
Ļaunos negadījumos kaujas jūklī
es darīšu tevi spējīgu teikt atdzīvinošus vārdus; un, kaut tu neesi arabu putns ( ļaunu vēstošs putns ), es darīšu tevi spējīgu teikt arī baisus vārdus.
Es likšu tev samudžināt taisnus dzīparus: jaunava Inana, es likšu tev iztaisnot samudžinātus dzīparus.
Es likšu tev valkāt tērpus, es likšu tev tērpties linu drānās.
Es likšu tev vērpt virvi no šķiedrām, es likšu tev vērpt ar vārpstiņu.
Es likšu tev iekrāsot pušķainu (?) drānu ar krāsainiem dzīpariem.”

445-450 “Inana, tu krauj cilvēku galvas kā atkritumu kaudzes, tu izsēj galvas kā sēklu.
Inana, tu sagrauj, ko nevajag sagraut;
tu radi, ko nevajag radīt.
Tu atsedz šem (cem) vaimanu bungas,
jaunava Inana, aizverot tigi un adab himnu mūzikas rīkus to mājās.
Tev nekad neapniks pielūdzēji, kas lūkojas uz tevi.
Jaunava Inana, tu neko nezini par virvju vīšanu uz dziļām akām.”

451-471 “Bet tagad, sirds ir pārpilna, Zeme ir atjaunota; Enlila sirds ir pārpilna, Zeme ir atjaunota.
Viņa pāri plūstošajā cilvēces sirdī,”
4 rindas neskaidras
“……
lazurīta galvassega ……
ir tava priekšrocība, ……
ir tava priekšrocība, ……; ir tava priekšrocība, ……
ir tava priekšrocība.”
10 rindas neskaidras

472 Lai slavēts tēvs Enki.

Black, G.Cunningham, E.Robson, and G.Zlyomi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.aliens.lv redakcijas rīcībā ir šādas poēmas rindas (nez kurā vietā tās ierindot?):

Kad es tuvojos Zemei,
tur bija lieli plūdi.
Kad es tuvojos tās zaļajām pļavām,
pēc manas pavēles tika
sakrautas zemes kaudzes un pakalni.
Es būvēju sev namu tīrā vietā.
Savu namu –
tā ēna pletās pār
čūsku purvu...
Karpa tajā māja ar asti
īsajā zālē.
Viņš iezīmēja purvāju,
ielaida tajā karpas un citas zivis,
viņš iezīmēja niedru biezokni,
iestādīja tur niedres un zaļu zāli.
Enbilulu, kanālu uzraugam,
Viņš nodeva atbildību par
purvājiem.
Viņam, kurš izmeta tīklus, ka neviena zivs
no tiem nevarēja izbēgt,
no kura cilpas nespēja izvairīties neviens putns,
Enki uzlika atbildību par zivīm
un putniem
Enkimdu, kurš pārzināja grāvjus un dīķus,
Enki uzlika atbildību par grāvjiem
un dīķiem.
Kullam, zemes ķieģeļu meistaram,
Enki uzlika atbildību par formām un ķieģeļiem.   

Saites:
Šumeru literatūra.