Aliens

Pieslēgties Reģistrācija

Pieslēgties

Lietotājvārds *
Parole *
Atcerēties

Izveidot profilu

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Vārds *
Lietotājvārds *
Parole *
Parole pārbaudei *
E-pasts *
E-pasts pārbaudei *
Captcha *

Izdevniecība "Apvārsnis" piedāvā

Reinkarnācija Bībelē

Ļaunas mēles melš, ka līdz VI gs. viducim reinkarnācija bijusi kristīgās domas pilnīgi dabīga sastāvdaļa, kamēr to neatcēla Romas imperators Justiniāns un V Konstantinopoles koncils 553.gadā. Tad melnsvārči esot nedaudz pasvīduši un visas tādas "nepareizās" vietas no Bībeles izrediģējuši. Ja tas ir tiesa, tad šīs neizlabotās vietas noteikti vēl ir palikušas kādās vecajās sīriešu, koptu vai, vēl jo vairāk, - etiopu Bībeles versijās. Mazais Zaļais par to gan sīkāk neko nezina.
Trijas tādas saglabājušās vietas mums ir zināmas - abas Jaunās derības Mateja evaņģēlijā.

Par Elijas pārdzimšanu Mateja evaņģēlijs 11.nodaļā (13.un 14.pants):
13. Jo visi pravieši un bauslība pravietojuši līdz Jānim.
14. Un, kad jūs gribat saprast, viņš ir Ēlija, kam bija jānāk.

Par reinkarnāciju Mateja evanģēlijs 12 .nodaļā (32.pants):
32. Un, kas ko runā pret Cilvēka Dēlu, tam tas tiks piedots; bet, kas ko runā pret Svēto Garu, tam tas netiks piedots ne šinī, nedz nākošā mūžā.

Par Elijas inkarnāciju Jānī Kristītājā - Mateja evanģēlijs 17.nodaļā (1.-13.panti):
1. Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jēkabu un viņa brāli Jāni un veda tos savrup uz augstu kalnu,
2. Un tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma.
3. Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar Viņu.
4. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: "Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu gribi, es celšu šeitan trīs teltis - vienu Tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam."
5. Tam vēl runājot, redzi, spoža padebess tos apēnoja, un redzi, balss no padebess sacīja: "Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt."
6. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz sava vaiga un ļoti izbijās.
7. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja: "Celieties un nebīstieties!"
8. Bet, kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena kā tikai Jēzu vien.
9. Un, no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja: "Par šo parādību nestāstiet nevienam, tiekāms Cilvēka Dēls nebūs no miroņiem uzcēlies."
10. Un Viņa mācekļi Tam jautāja, sacīdami: "Kā tad rakstu mācītāji saka, ka Ēlijam jānākot papriekš?"
11. Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Ēlija gan nāk un visu atkal sataisīs.
12. Bet Es jums saku: Ēlija jau ir atnācis, un tie viņu neatzina, bet ar viņu darīja, ko gribēja. Tā arī Cilvēka Dēlam būs jācieš no viņiem."
13. Tad mācekļi saprata, ka Viņš uz tiem runāja par Jāni Kristītāju.

Nostradams esot paredzējis, ka mūsu gadsimtā būšot liela krīze kristīgajā baznīcā un Romas pāvests gadu tūkstošu mijā reinkarnācijas jēdzienu atjaunos. Nu, gadu tūkstošu mija jau pagājusi, bet nekas tāds nav noticis.

Secinājumi par šo tēmu izdarāmi tādi, ka Bībelē (vismaz tās pašreizējā versijā, ja tāda pārrakstīšana patiesi ir notikusi) reinkarnācija tomēr nemaz tā īsti nav aplūkota. Daži nedaudzie (trīs!) piemēri, kas te minēti, nevieš stingru pārliecību, ka runa patiesi ir par dvēseļu pārdzimšanu. Ja tomēr tā tas ir, tad, iespējams, šī koncepcija nākusi mantojumā no arhaiskiem jūdu ticības uzskatiem, kurus tagadējā varianta jūdaisms neatzīst pats. Svarīgi ir arī tas, ka visi 3 piemēri nāk no Mateja evaņgēlija, tātad ir iespējams, ka to pamatā ir tikai paša Mateja individuālie prātojumi un priekšstati par šo tēmu. 

Saites.
Mateja evaņģēlijs.
Reinkarnācija.