Aliens

Pieslēgties Reģistrācija

Pieslēgties

Lietotājvārds *
Parole *
Atcerēties

Izveidot profilu

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Vārds *
Lietotājvārds *
Parole *
Parole pārbaudei *
E-pasts *
E-pasts pārbaudei *
Captcha *

Izdevniecība "Apvārsnis" piedāvā

Tatāri, Krimas

Senākie vēl esošie Krimas pamatiedzīvotāji, kas palikuši Krimas pussalā kopš Zelta ordas sabrukuma. 1443.gadā dibinājuši savu valsti - Krimas hanisti, kas pastāvēja līdz 1783.gadam.

Pēc 1939.gada Vissavienības tautas skaitīšanas datiem tolaik Krimā dzīvoja 1 126 429 iedzīvotāji, no kuriem 51,5 % bija krievi, bet 25,9 % - Krimas tatāri.

Vēsture. Krimas tatāri dzīvo pussalā kopš XIV gs.
Распад бывшей Российской империи в 1917-1918 годах сопровождался отделением не только Польши и Финляндии. В ноябре 1917 года в Крыму свое государство провозгласили крымские татары. Не ханство, конечно - а в духе времени республику. 


Еще в марте 1917 года на Всекрымском мусульманском съезде в Симферополе был избран Мусульманский исполнительный комитет (Мусисполком). Верховодили в нем Номан Челебиджихан и Джафер Сейдамет. 

Одной из первых забот Мусисполкома стало создание вооруженных отрядов. Так на свет появился батальон, когда принимали добровольцев из числа крымских татар. Временное правительство этой деятельности никоим образом не препятствовало. Напротив, даже поддерживало, разрешив присоединиться к батальону другим частям. 

В ноябре 1917 года в Бахчисарае начал работу Курултай крымских татар, который и провозгласил создание на полуострове республики. Полномочия Мусисполкома перешли к курултаю, объявившем себя парламентом новосозданной республики. Возглавил правительство все тот же Номан Челебиджихан. 


Продолжалось и формирование вооруженных сил. Помимо крымских татар, свои подразделения создавали и представители других народов украинцы, греки, армяне, евреи, поляки. 

Как сложились бы отношения в дальнейшем между ними и крымскотатарским правительством? Ответа на этот вопрос нет по очень простой причине. Как оказалось, боевые качества вооруженных сил республики находятся на очень низком уровне. В январе 1918 года крымскотатарское правительство попыталось взять под контроль весь полуостров.

Вооруженные отряды были направлены в Севастополь, который находился под контролем большевиков. Поход окончился полным провалом. В течение двух дней 25 и 26 января отряды республики были полностью разбиты. На следующий день моряки заняли Симферополь и свергли правительство, учрежденное курултаем. 

Участь Челебиджихана была незавидной - его арестовали, а менее чем через месяц убили без суда.

В ходе Гражданской войны на территории Крыма было создано еще несколько правительств. Уже не крымскими татарами. Но все они, как правило, существовали всего лишь по несколько месяцев.
Ja 1920.gadā Maskavā dzīvoja tikai 28 000 žīdu, tad pēc 6 gadiem to jau bija 130 000. Visos svarīgos amatos un pozīcijās. Dižciltīgie Amerikas žīdi bija amatos, bet vienkāršos austrumniekus sadzina Krimas kibucos, kur bija ideja Krimā izveidot žīdu republiku. Tas radīja starpnacionālo spriedzi krimā, neapmierināti bija Krimas tatāri u.c. pamatiedzīvotāaji. Notika pamatīgas izplūkšanās un pat šaušanās.
Deportācija uz Vidusāziju. 1944.gadā 18.-20.maijā deportācijās, atriebjoties par sadarbību ar vācu nacistiem Krimas okupācijas laikā, uz Vidusāziju tika izsūtīti teju visi Krimas tatāri, kuru skaits jau Krievijas impērijas laikā represiju dēļ bija sarucis no pieciem miljoniem līdz 300 000 - sievietes, bērni un sirmgalvji, jo vīrieši bija frontē.
Izveda ap 200 000 cilvēku. Pēckara deportāciju rezultātā tatāru Krimā nepalika gandrīz nemaz. Ceļā un jaunajās dzīves vietās no bada un slimībām cilvēki masveidīgi mira. Pāris gadu laikā Krimas tatāru skaits saruka par 46 procentiem.

Sarkanajā Armijā dienējošie karavīri pēc kara beigām no frontes tika nosūtīti uz Krimas tatāru izmitināšanas vietām Uzbekijā un Tadžikijā un bieži vien gadiem ilgi meklēja savas ģimenes. visi Krimas tatāru izcelsmes vietvārdi pussalā (un tādu bija vairākums) tika nomanīti, izņemot četrus. Tas skāra pilsētu, ciemu, sādžu un pat ielu nosaukumus. Mošejas tika sagrautas, kapsētas nolīdzinātas līdz ar zemi.

Pēc Staļina nāves vairākas deportētās tautas varēja atgriezties dzimtajā zemē, taču uz Krimas tatāriem tas neattiecās. Tikai 1967.gadā, pateicoties Krimas tatāru kustībai, disidentu un starptautiskās sabiedrības spiedienam, PSRS Augstākā Padome pieņēma Dekrētu pa tatāru tautības pilsoņiem, kas it kā ļāva viņiem atgriezties. Tomēr īstenībā Maskava turpināja savu politiku "Krima bez Krimas tatāriem" un, izmantojot bēdīgi slaveno "pieraksta" institūtu, nepierakstīja Krimas tatārus pussalas teritorijā.

Krimas tatāriem iespēja atgriezties radās tikai pēc PSRS izjukšanas un Ukrainas valsts neatkarības pasludināšanas 1991.gadā. Pašlaik viņi ir trešajā vietā pēc krieviem un ukraiņiem. No 1989.gada to skaits palielinājies 6,4 reizes un 2001.gadā bija 243 000 cilvēku (~12%). Tiek minēts arī, ka kopš 1989.gadā atgriezusies 266 000 tatāru. Laikā, kad Krimā valdīja Ukraina, tatāru skaits pamazām palielinājās labo dzimstības rādītāju un repatriācijas dēļ.

Šodien, kad Krimas pussalu okupējusi un anektējusi putiniskā Krievija, tatāri ir nobažījušies, ka tiks krievu izspiesti no pussalas, kā tas jau notika pēc Krimas pievienošanas Krievijai 1783.gadā. Tiek vajāti un pat nogalināti aktīvie tatāri, bērnus piekauj par to, ka viņi runā tatāriski, Krimā neļauj iebraukt tatāru līderim Mustafam Džamiļevam.

Mūsu, Latvijas Krimas tatāru biedrības "Vatan" (Dzimtene) dibinātājs un vadītājs Rifats Čubarovs un daudzi citi Latvijas Krimas tatāru aktīvisti atgriezās Krimā un turpināja savu darbību savas tautas labā, līdzās Mustafam Džemilevam un pārējiem tautas līderiem. Rifats Čubarovs iemācījās ukraiņu valodu un vairākkārt tika ievēlēts Ukrainas parlamentā. 

-----------------------------------

Истоки депортации крымских татар берут свое начало во враждебных отношениях России к Крымскому ханству. Претендуя на территории бывшей Золотой Орды, Россия еще в XVI веке захватила Казанское, Астраханское, Сибирское ханства, Ногайскую Орду. И только в конце XVIII века российской империи удалось оккупировать Крымское ханство.

Царским правительством неоднократно рассматривалась возможность поголовного выселения коренного населения, но было решено проводить политику постепенного его вытеснения из полуострова.

В судьбе крымскотатарского народа наступило "черное столетие", во время которого его численность в Крыму из-за вынужденной эмиграции сократилось в 5 раз, с более 500 тыс. (по другим данным, с 1 млн. человек) в 1778 г. до 103 тыс. в 1870 г.

Падение царизма и установление советской власти в Крыму не изменили положения. Наоборот, военные действия, грабительские конфискации и продразверстка, голод 1921-1923 гг., коллективизация, репрессии, усиленный приток мигрантов из России и Украины усугубили бесправие крымскотатарского народа и привели к сокращению его численности.

Подготовка и осуществление депортации.

Реализовать идею "Крым без крымских татар" решилось коммунистическое советское правительство. Москва воспользовалась войной с Германией. Неудачи при обороне Крыма, который уже к осени 1941 г. был полностью оккупирован немцами, провалы партизанского движения, возобновление традиционно подозрительного отношения к "инородцам" среди русской части населения способствовали созданию мифа о поголовном сотрудничестве крымских татар с германскими войсками.

В июле 1942 г. руководители так называемого «партизанского движения Крыма» А.Н. Мокроусов и А.В. Мартынов направили руководству СССР докладную о том, что "подавляющее большинство крымских татар горной и предгорной частей пошло за фашистами".

Весной 1944 г. в только что вновь захваченном советскими войсками Крыму были проведены «активные меры по очистке территории от антисоветских элементов». Были задействованы войска НКВД и НКГБ, дополнительно мобилизованы 20 тысяч солдат.

10 мая Берия докладывал Сталину: "Учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и, исходя из нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на приграничной окраине Советского Союза, НКВД СССР вносит на Ваше рассмотрение проект решения ГКО о выселении всех татар с территории Крыма. Считаем целесообразным расселить крымских татар как спецпоселенцев в регионах Узбекской ССР для использования на работах как в сельском хозяйстве - колхозах, совхозах, так и в промышленности и на строительстве".

11 мая 1944 г. постановление ГКО № 5859 "О крымских татарах" было подписано Сталиным, предусматривавшее выселение всех крымских татар из Крыма в Узбекистан, а дополнительным постановлением от 21 мая 1944 г. предписывалось их переселение в некоторые области России.

В Крыму в апреле, а затем в начале мая в срочном порядке были проведены две переписи крымских татар. 10 мая ничего не подозревавших жителей многих горных и предгорных сел погнали на ремонт дорог, где они трудились целую неделю. 18 мая по этим дорогам их всех вывезли из родных мест.

Накануне депортации в апреле - первой половине мая 1944 года среди крымских татар стала проводиться кампания по формированию трудовой армии. Людей, среди которых было много подростков, не спрашивая их согласия, отправляли в трудовые лагеря на Север, Урал, где использовали их труд на строительстве дорог, заводов, на лесозаготовках.

В лагерях г. Рыбинска (Россия) находилось около 2 тысяч человек, целый эшелон крымских татар был отправлен в Казахстан в лагеря близ г. Гурьева. В Куйбышевской области (Россия) крымских татар содержали в действующих исправительно-трудовых лагерях, где над ними, ослабленными и полуголодными, издевались уголовники.

Если мобилизация в советскую армию лишила крымскотатарские семьи их опоры - мужчин самого работоспособного возраста (по оценкам от 30 до 50 тыс. человек), а оккупация в корне подорвала материальные основы существования, то трудовая армия подмела остатки мужчин и подростков, на которых хоть как-то держались большие, как правило, многодетные крымскотатарские семьи. Поэтому оставшиеся в Крыму татары встретили акцию по депортации уже обессиленными, малоспособными к выживанию, до предела экономически и морально угнетенные и беспомощные.

Ранним утром 18 мая 1944 г. началась операция по высылке крымских татар, которая была закончена к 16 часам 20 мая: 67 эшелонов битком набитых крымскими татарами товарных вагонов были отправлены на восток, в Среднюю Азию и на Урал. Операцией руководили заместитель наркома внутренних дел СССР И.Серов и нарком внутренних дел Узбекской ССР А. Кобулов. Общее руководство осуществлял нарком внутренних дел СССР Л.Берия.

Жителей отдаленного рыбацкого поселка на Арабатской стрелке Крымского полуострова "забыли" выслать вместе со всем народом. Так как отчет об успешном завершении операции был уже передан в Москву, их погрузили в баржи и, отбуксировав далеко в море, потопили.

По окончательным данным НКВД, из Крыма были депортированы 191014 крымских татар, по партийным источникам, - 194111 (47 тыс. семей). После войны к ним были направлены демобилизованные мужчины и те крымские татары, которые проживали в других республиках. По данным исследователей из числа самих крымских татар всего были высланы 238500 человек, из которых дети и женщины составляли 205.900 человек, т.е. 86,4%.

С.Унгут находилось неподалеку от оз.Сиваш, в 3км от существующего села Шубино. В 1939 году в нем проживало 278 человек преимущественно немецкой и крымскотатарской национальностей, которые были депортированы во время Второй мировой войны. Ликвидировано до 1977 года.Источник: https://censor.net.ua/p3146924

Saites.
Krima.
Krimas haniste (1443.-1783.g.).