Aliens

Pieslēgties Reģistrācija

Pieslēgties

Lietotājvārds *
Parole *
Atcerēties

Izveidot profilu

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Vārds *
Lietotājvārds *
Parole *
Parole pārbaudei *
E-pasts *
E-pasts pārbaudei *
Captcha *

Botānika, botāniķi

Botanikos - "uz zāli, augiem attiecīgs" (grieķu val.).
Bioloģijas nozare, kas pēta augus, viena no galvenajām bioloģijas nozarēm.

Botānikas pētījumu mērķis ir iepazīt augus un atrast metodes to racionālai izmantošanai un aizsardzībai. Galvenās pētīšanas metodes ir novērošana, salīdzināšana, eksperimentēšana, vēsturiskā, matemātiskā, audu un šūnu kultūru metode, hromatogrāfija, elektronmikroskopija un elektroforēze. Botānikas datus izmanto augkopībā, dārzkopībā, mežsaimniecībā, medicīnā, veterinārijā, ģeoloģijā, fizioģeogrāfijā, arī tekstilrūpniecībā, celulozes, papīra, kokapstrādes, pārtikas un farmaceitikas rūpniecībā.

Vēsture. Botānika ir ļoti sena zinātne, jo līdz ar cilvēces saimniecisko darbību sāka uzkrāties ziņas par pārtikā un ārstniecībā lietojamiem, kā arī indīgiem augiem. 
Pirmās rakstītās ziņas par augiem saglabājušās no Senās Ēģiptes (~3000.g.pmē.).
Par botānikas "tēvu" tiek uzskatīts sengrieķu zinātnieks Teofrasts (370.~285.g.pmē.), kas IV un III gs.pmē. darbos "Augu vēsture" un "Par augu principiem" aprakstīja ap 500 saimnieciski vērtīgu augu sugu, norādot to ģeogrāfisko izplatību, ieteica ziedaugu dalījumu viendīgļlapjos un divdīgļlapjos.
Senajā Romā attīstījās galvenokārt lietišķā botānika. Romiešu zinātnieks Dioskurīds (I gs.) aprakstīja ap 600 ārstniecisko augu sugu. Plīnijs Vecākais (I gs.) darbā "Dabas vēsture" (37 grāmatas, 12.-32.grāmatas par augiem) apkopoja tā laika zināšanas par dabu, aprakstīja ap 1000 augu sugu.
Līdz ar Romas impērijas sabrukšanu zinātniskā attīstība apsīka. Eiropā tikai XIII gs. Alberts Lielais uzrakstīja darbu "Par augiem" (7 grāmatas).
XIV gs. tika dibināti pirmie aptiekas dārzi, kas vēlāk tika pārorganizēti par botāniskajiem dārziem.
XV gs. sakarā ar Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmetu Eiropā tika ievesti daudzi svešzemju augi. Līdz ar dzīvo augu kolekcijām sāka iekārtot žāvēto augļu kolekcijas - sausos dārzus, radās "zāļu grāmatas."
XVI gs. A.Čezalpīno (Itālija) izveidoja augu morfoloģijas un klasifikācijas pamatus (1583.g.).
XVII gs. tika veikts pirmais eksperiments augu fizioloģijā - 1629.gadā to izdarīja nīderlandiešu zinātnieks J. van Helmonts.
1665.gadā R.Huks (Anglija) atklāja augu šūnas.
1840.gadā vācu zinātnieks J.Lībigs radīja augu minerālbarošanās teoriju. 
1926.gadā krievpadomju zinātnieks N.Vavilovs noformulēja teoriju par kultūraugu izcelšanās centriem.

Botānikas nozares.
      Augu anatomija. Pēta augu iekšējās uzbūves likumsakarības.
      Augu bioķīmija. Pēta augu dzīvības nosrises.
      Augu fizioloģija. Pēta augu dzīvības norises.
      Augu morfoloģija. Pēta augu ārējās uzbūves likumsakarības.       
      Augu sistemātika. Pēta augu daudzveidību un klasifikāciju.
      Bioģeocenoloģija. Pēta augu ekosistēmas.
      Etnobotānika. Pēta tautas tradīcijas augu izmantošanā un ārstniecisko augu sakarā. Latviešu mitoloģijā minēti ap 200 ārstnieciskajiem augiem, 40 000 tautas ticējumu (daudz Pētera Šmita latviešu tautas ticējumu krājumos).
      Fitocenoloģija. Pēta uz Zemes sastopamās fitocenozes.
      Fitoģeogrāfija. Pēta augu sugu izplatības īpatnības.
      Fitohoroloģija. Pēta dažāda ranga taksonu izplatību.
      Fitopatoloģija. Pēta augu slimības.
      Floristika. Pēta sugu sastāvu (floru) noteiktā teritorijā.
      Ģeobotānika. Pēta veģetācijas sadalījumu uz Zemes.
      Paleobotānika. Pēta izmirušos augus.

Pēc pētāmā objekta.
      Algoloģija. Pēta aļģes.
      Brioloģija. Pēta sūnas.
      Dendroloģija. Pēta kokus.
      Lihenoloģija. Pēta ķērpjus.
      Mikoloģija. Pēta sēnes.
      Palinoloģija. Pēta putekšņus.

No botānikas nodalījušās un par patstāvīgām nozarēm kļuvušas mikrobioloģija un virusoloģija.

Botānika Latvijā. 1862.gadā Latvijā aizsākās bioloģiskā izglītība līdz ar nodaļas atvēršanu Rīgas politehnikumā, tur darbojās ievērojams botāniķis F.Buholcs.

Darbi.
John Gerard. "The Herbal: Or general History of Plants." 1597.g.

Saites.
Bioloģija un biologi.