Aliens

Pieslēgties Reģistrācija

Pieslēgties

Lietotājvārds *
Parole *
Atcerēties

Izveidot profilu

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Vārds *
Lietotājvārds *
Parole *
Parole pārbaudei *
E-pasts *
E-pasts pārbaudei *
Captcha *

Izdevniecība "Apvārsnis" piedāvā

Judaisms

Tradicionālā žīdu ticība. Lai gan ārēji tie izliekas, ka galvenie svētie raksti ir Tora (Mozus grāmatas), tomēr realitātē galveno praktisko lomu ieņem rabīnu sacerētie raksti - Talmūds, kas ir strikti diskriminatīvs pret citu ticību cilvēkiem.

Agrīnā forma. Iegājuši Apsolītajā zemē Kanaānā, žīdi no vietējiem kaanāniešu iedzīvotājiem pārņēma Svēto biržu stādīšanu un Dieva pielūgšanu tajās. Birzes parasti stādīja paaugstinātās vietās – bamot. Tajās bieži tika uzstādīti akmens stabi upurēšanas asinīm – massebot. Par birzīs veiktajiem rituāliem nav gandrīz nekādu ziņu, jo vēlākā priesteru elite iznīdēja šādus kultus, izcērtot un nodedzinot svētbirzes, sagraujot upurēšanas akmens stabus. 

Iesākumā jūdi lūdzoties vērsās ziemeļu virzienā (neolīta laika tradīciju palieka).

Iesākumā jūdu kulta centrs atradās nevis Jeruzālemē, bet gan Herizma kalnā, kas atrodas tieši 4 grādus uz austrumiem no „ēģiptiešu meridiāna.”
Sākumā jūdu svētā pilsēta bija Hebrona.
Jeruzāleme par kulta centru kļuva tikai no 980.g.pmē., kad to tā pasludināja ķēniņš Dāvids. Iespējams, ka viņš līdz ar to izkropļoja jūdu ticību un īstie ticības glabātāji – melhesidekieši, palika Hebronā un turpināja to uzturēt.

Jūdu reliģijas pētnieks Jūlijs Velhauzens devis šādu žīdu reliģijas vēstures izklāstu:

1. Pirmais periods – no senajiem laikiem līdz Josijas reformai 621.g.pmē. Šai laikā vēl neeksistē tie likumi, kas rakstīti Pentateuhā. Tādēļ viņš šos likumus pilnīgi neņem vērā, pamatojot tos ar faktu, ka daudzi izraēļi tolaik veikuši upurēšanu un citas reliģiskās ceremonijas savās „augstienēs” vai kalnu svētnīcās. Tai laikā tāda darbība nebija aizliegta, žīdu ciltis pielūdza elkus tāpat kā citas šī reģiona tautas tolaik. „J” un „E” dokumenti ir no šī perioda.
2. Otrais periods – no Josijas reformas līdz Babilonas trimdai (621.-586.g.pmē.). Šai laikā Jeruzālemes templis bija vienīgā vieta, kur Izraēļa reliģijā bija ļauts upurēt un noturēt reliģiskos rituālus. Tos veica levītu priesteri. Šī laika standarts bija Piektā Mozus grāmata.
3. Trešais periods – pēc atgriešanās no trimdas Babilonā pēc 536.g.pmē. Likumus, kas noteica levītu kalpošanu, kodificēja vai apkopoja grāmatā un padarīja par normatīviem. Vienīgi levītu priesteriem tika atļauts piedalīties kalpošanā svētajos rituālos, ko noteica „Priesteru kodekss.”

Jeruzālemes universitātes psiholoģijas profesors Benijs Šenons (Benny Shanon) savā grāmatā The Biblical Merkava Vision and Ayahuasca Visions (2003.g.) izsaka hipotēzi, ka arī jūdu reliģija savu sākumu ņēmusi halucinogēni-pārdabiskajās vīzijās. Šeit viņš kā piemērus min pravieša Ecekiēla „debesu kuģi” (Ecekiēla grāmatas 1.nod.), Mozus „degošais krūms” u.c.
Profesors min arī šo vīziju izraisītājus – halucinogēnos augus. Tie ir: akācijas (Mimosa tortilis un Mimosa raddina) kopā ar Sīrijas rūtu (Peganum harmala). Šāds salikums „rada bioķīmisku konfigurāciju, kas identiska tai, ko rada ajauaskas pamatā esošie augi.” (Benny Shanon, The Biblical Merkava Vision and Ayahuasca Visions, 40.lpp.) Hipotēzei par labu liecina arī tas, ka akācijas un rūta ir plaši izplatītas Tuvo austrumu zemēs, ieskaitot tuksnešainās Sinajas un Izraēlas teritorijas.

Judaistu paradumi.
1. Apgraizīšana.
2. Aizliegums ēst gaļu, ja vispirms no kaujamā dzīvnieka nav nolaistas visas asinis.
3. Sestdienas svētīšana.
4. Nodevu sūtīšana Jaruzālemes templim.
5. Piena traukus un gaļas traukus mazgā atsevišķās izlietnēs.

Reliģiskie svētki.
Hanuka.
Purima.
Jomkipurs.
Rošhašana.

Jūdu viltusmesijas.
Šneiersons.
Šlomo Molho.
Dāvids Reubenis.

Abaddon. "Bojāeja." Jūdu mītos simbols visu aprijošai kapabedrei, elles bezdibenim. Tas spējīgs iemānīt, iesūkt sevī un apslēpt pavisam jebkkuru cilvēku. Saskaņā ar mūsdienu priekšstatiem Abadona tēls ir visai tuvs Melnajam caurumam. 

Sanhedrin 59a: “Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.”

Также как и вы, в своё время мы полагали, что сущность различия между евреями и христианами в том, что евреи верят в Старый Завет, а христиане в Новый Завет. Правдой же является то, что реальной библией для евреев является Талмуд. Еврейская книга “The Mitzbeach” утверждает, что: “Нет ничего выше “Священного Талмуда”.

В то время как евреи изображают для всего остального мира веру в Старый Завет, реальной сущностью еврейского вероучения он не является, равно как и книги Моисея, этим является Талмуд. Существуют несколько ветвей еврейской религии, такие как: ортодоксальная, реформаторская, либеральная, консервативная, sephardim, ashkanazim, сионистская, и др., но все они используют Талмуд в своих синагогах, подобно тому как разные ветви христиан используют Библию.

Талмуд состоит из 63 книг и 524 разделов и часто издаётся в 18 больших томах. Он был написан раввинами между 200 и 500 гг н.э. В основном он содержит свод еврейских законов как в их отношениях между собой, так и в отношении евреев к неевреям (гоям).

Восемь Пап католической церкви осудили Талмуд. Мартин Лютер, основатель протестантской церкви призывал сжигать его. Папа Клемент VIII сказал: “Нечестивые книги Талмуда и Каббалы и другие злобные книги евреев сим целиком и полностью осуждаются и всегда должны оставаться осуждёнными и запрещёнными и закон этот должен постоянно соблюдаться.”

Талмуд утверждает, что только евреи являются полноценными людьми, а остальные – гои (что означает “скоты” или “звери”).

Следующее может шокировать, но это точные цитаты из различных частей Талмуда:
1. Sanhedrin 59a: “Убийство гоя подобно убийству дикого животного.”

2. Aboda Zara 26b: “Даже лучших из гоев следует убивать.”

3. Sanhedrin 59a: “Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью.”

4. Libbre David 37: “Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
так как если бы они узнали, чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто.”

5. Libbre David 37: “Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот, кто когда либо нарушит этот закон, будет умервщлён.”

6. Yebhamoth 11b: “Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года.”

7. Schabouth Hag 6d: “Евреи могут давать лживые обещания для отговорок.”

8. Hikkoth Akum X1: “Не спасайте гоев в случае опасности или смерти.”

9. Hikkoth Akum X1: “Не выказывайте милосердия гоям.”

10. Choschen Hamm 388,15: “Если может быть доказано, что некто отдал деньги Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков стереть его с лица земли.”

11. Choschen Hamm 266,1: “Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утеряная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить евреев и смотреть на них как на честных людей.”

12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: “Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них.”

13. Baba Necia 114,6: “Евреи – человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери.”

14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов.”

15. Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: “Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи – это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью.”

16. Aboda Sarah 37a: “Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию.”

17. Gad. Shas. 22: “Еврей может иметь нееврейскую девочку, но не может жениться на ней.”

18. Tosefta Aboda Zara B5: “Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности.”

19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: “Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать.”

20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: “Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения.”

21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: “Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою.”

22. Seph. Jp., 92, 1: “Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций.”

23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: “Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом гой разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону.

24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: “Еврею запрещено пить вино из бокала к которому прикасался гой, потому что его прикосновение могло сделать вино нечистым.”

25. Nedarim 23b: “Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”

Мы можем предоставить намного больше цитат из этой оскорбительной книги, но, похоже, что смысл ясен. Евреи участвуют в том, что можно назвать и действительно было названо заговором против человечества. Они предпримут любые шаги, которые сочтут необходимыми для господства над остальным человечеством. Их религиозное учение диктует им этот курс. Из-за таких верований и желания евреев действовать в соответствии с ними, существует антисемитизм. Эти взгляды и есть причина, по которой евреев не любили и в конце концов преследовали все нации, среди которых они обитали».

Источник

P.S. Разумеется, как прекрасно понимают читатели моего блога, я ни в коей мере не одобряю антисемитизьм, который нет-нет да и проскальзывает в позиции автора этого материала :) Но с выдержками из Талмуда, считаю, русским читателям познакомиться имеет смысл - знание культурных особенностей соседей должно способствовать росту взаимопонимания между нашими народами